Iedere BV is verplicht om jaarlijks een jaarrekening op te stellen en te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Wanneer dit niet wordt gedaan kan er in geval van een faillisement worden aangestuurd op onbehoorlijk bestuur en bent u mogelijk prive aansprakelijk voor de schulden van de bv. Uw administratiekantoor kan uitstel voor uw aanvragen.
Het bestuur van een bv heeft de verplichting om binnen vijf maanden na het einde van het boekjaar een jaarrekening op te maken. De termijn van vijf maanden kan onder omstandigheden maximaal zes maanden worden verlengd. De deponering vindt plaats binnen acht dagen na vaststelling.

Wij helpen u graag verder met de aangifte Vennootschapsbelasting. Lees meer over onze diensten voor ondernemingen.